Registrácia - pacienta do systému i-lekari.sk
Pre vykonanie registácie osoby, využívajúcej systém ako pacient vyplnte nasledovný formulár.
Identifikačné údaje
adresa
mesto
ulica
číslo domu
Kontaktné údaje
e-mail
telefón
meno
priezvisko
titul
dátum narodenia
! povinné
! povinné
! povinné
login
Prístupové údaje
heslo
! povinné
Poisťovňa
číslo preukazu ZP
Koľko bodiek vidíte na obrázku?