Registrácia - lekára do systému i-lekari.sk
lekár, ambulancia, poskytovateľ ZS
adresa
mesto
ulica
číslo
Kontaktné údaje
e-mail
telefón
** povinné
** povinné
Stručný popis
špecializácia
login
Prístupové údaje
heslo
** povinné
piatok
štvrtok
streda
utorok
pondelok
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Ordinačné hodiny
Prestávka
:
:
Základný blok pre bežné vyšetrenie
min.
od
do

Ordinačné hodiny môžete zadať pre každý deň zvlášť.

Prestávka je spoločná pre každý deň.

Blok určuje priemerný čas na štandardné vyšetrenie / lekársky úkon pacienta. Zároveň určuje čas pre ktorý sa zadáva rezervácia.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
do
od
ON LINE rezervácie
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

Hodiny pre ON-LINE rezerváciu vymedzujú čas, počas ktorého umožní lekár zadávať rezervácie cez internet. V inom čase nebude klientovi umožnené zapísať rezerváciu mimo ambulancie

Predplatené obdobie
Koľko bodiek vidíte na obrázku?
Fakturačné údaje
Názov subjektu
IČO
DIČ
Ič DPH
mesačné v cene = 8,9 EUR / mesiac s DPH
ročné v cene = 7,5 EUR / mesiac s DPH